info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 17:31
kontakt
GLGPHARMA
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -153,00 -424,00
---
Zysk (strata) brutto -158,00 -424,00
---
Zysk (strata) netto -158,00 -424,00
---
Amortyzacja 0,00 1 324,00
---
Aktywa 13 840,00 16 966,00
22,6%
Kapitał własny 12 781,00 14 377,00
12,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,70 1,63
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,05
---