info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.22, godz. 17:10
kontakt
GLGPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -198,00 -42,00
---
Zysk (strata) brutto -199,00 -41,00
---
Zysk (strata) netto -199,00 -41,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 17 539,00 17 459,00
-0,5%
Kapitał własny 14 086,00 14 045,00
-0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,60
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,00
---