info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.02, godz. 11:11
kontakt
HANDLOWY
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 258 604,00 1 351 410,00
7,4%
1 304 514,00
-3,5%
1 406 479,00
7,8%
Przychody z tytułu prowizji 639 348,00 664 602,00
3,9%
638 961,00
-3,9%
653 409,00
2,3%
Wynik na działalności bankowej 876 086,00 885 604,00
1,1%
983 996,00
11,1%
1 017 388,00
3,4%
Zysk (strata) brutto 764 328,00 707 080,00
-7,5%
828 668,00
17,2%
658 192,00
-20,6%
Zysk (strata) netto 601 580,00 535 566,00
-11,0%
638 852,00
19,3%
480 124,00
-24,8%
Amortyzacja 69 922,00 73 092,00
4,5%
71 384,00
-2,3%
86 499,00
21,2%
Aktywa 45 209 916,00 43 037 596,00
-4,8%
49 304 714,00
14,6%
51 978 543,00
5,4%
Kapitał własny 6 790 450,00 6 938 883,00
2,2%
7 056 750,00
1,7%
7 074 655,00
0,3%
Współczynnik wypłacalności 17,40 17,90
2,9%
16,80
-6,1%
17,20
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,97 53,11
2,2%
54,01
1,7%
54,15
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,60 4,10
-11,0%
4,89
19,3%
3,68
-24,8%