info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.20, godz. 14:06
kontakt
HANDLOWY
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 351 410,00 1 304 514,00
-3,5%
1 406 479,00
7,8%
1 118 882,00
-20,4%
Przychody z tytułu prowizji 664 602,00 638 961,00
-3,9%
653 409,00
2,3%
645 163,00
-1,3%
Wynik na działalności bankowej 885 604,00 983 996,00
11,1%
1 017 388,00
3,4%
894 435,00
-12,1%
Zysk (strata) brutto 707 080,00 828 668,00
17,2%
658 192,00
-20,6%
317 277,00
-51,8%
Zysk (strata) netto 535 566,00 638 852,00
19,3%
480 124,00
-24,8%
172 395,00
-64,1%
Amortyzacja 73 092,00 71 384,00
-2,3%
86 499,00
21,2%
106 653,00
23,3%
Aktywa 43 037 596,00 49 304 714,00
14,6%
51 978 543,00
5,4%
60 941 538,00
17,2%
Kapitał własny 6 938 883,00 7 056 750,00
1,7%
7 074 655,00
0,3%
7 580 967,00
7,2%
Współczynnik wypłacalności 17,90 16,80
-6,1%
17,20
2,4%
22,50
30,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,11 54,01
1,7%
54,15
0,3%
58,02
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,10 4,89
19,3%
3,68
-24,8%
1,32
-64,1%