info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 17:31
kontakt
HANDLOWY
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 257 019,00 1 350 155,00
7,4%
1 303 310,00
-3,5%
1 405 609,00
7,8%
Przychody z tytułu prowizji 591 196,00 609 283,00
3,1%
603 439,00
-1,0%
620 027,00
2,7%
Wynik na działalności bankowej 902 174,00 912 714,00
1,2%
1 008 996,00
10,5%
1 015 131,00
0,6%
Zysk (strata) brutto 763 820,00 700 340,00
-8,3%
842 273,00
20,3%
656 189,00
-22,1%
Zysk (strata) netto 604 199,00 537 102,00
-11,1%
653 119,00
21,6%
478 802,00
-26,7%
Amortyzacja 69 128,00 72 456,00
4,8%
70 678,00
-2,5%
85 793,00
21,4%
Aktywa 45 091 648,00 42 863 964,00
-4,9%
49 242 024,00
14,9%
51 897 712,00
5,4%
Kapitał własny 6 723 926,00 6 874 618,00
2,2%
7 007 052,00
1,9%
7 023 703,00
0,2%
Współczynnik wypłacalności 17,20 17,60
2,3%
16,50
-6,3%
17,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,46 52,62
2,2%
53,63
1,9%
53,76
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,62 4,11
-11,1%
5,00
21,6%
3,66
-26,7%