info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.12, godz. 06:28
kontakt
HANDLOWY
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 1 350 155,00 1 303 310,00
-3,5%
1 405 609,00
7,8%
1 118 478,00
-20,4%
Przychody z tytułu prowizji 609 283,00 603 439,00
-1,0%
620 027,00
2,7%
590 588,00
-4,7%
Wynik na działalności bankowej 912 714,00 1 008 996,00
10,5%
1 015 131,00
0,6%
874 614,00
-13,8%
Zysk (strata) brutto 700 340,00 842 273,00
20,3%
656 189,00
-22,1%
298 706,00
-54,5%
Zysk (strata) netto 537 102,00 653 119,00
21,6%
478 802,00
-26,7%
158 085,00
-67,0%
Amortyzacja 72 456,00 70 678,00
-2,5%
85 793,00
21,4%
105 882,00
23,4%
Aktywa 42 863 964,00 49 242 024,00
14,9%
51 897 712,00
5,4%
60 632 397,00
16,8%
Kapitał własny 6 874 618,00 7 007 052,00
1,9%
7 023 703,00
0,2%
7 515 205,00
7,0%
Współczynnik wypłacalności 17,60 16,50
-6,3%
17,00
3,0%
22,20
30,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,62 53,63
1,9%
53,76
0,2%
57,52
7,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,11 5,00
21,6%
3,66
-26,7%
1,21
-67,0%