info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.12, godz. 10:07
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne skonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody z tytułu odsetek 285 109,00 225 056,00
-21,1%
255 883,00
13,7%
Przychody z tytułu prowizji 145 147,00 156 357,00
7,7%
181 836,00
16,3%
Wynik na działalności bankowej 290 775,00 176 712,00
-39,2%
267 007,00
51,1%
Zysk (strata) brutto 132 843,00 165 527,00
24,6%
-15 731,00
---
Zysk (strata) netto 89 304,00 114 670,00
28,4%
-57 938,00
---
Amortyzacja 54 025,00 0,00
---
106 653,00
---
Aktywa 60 892 888,00 60 201 680,00
-1,1%
60 941 538,00
1,2%
Kapitał własny 7 455 255,00 7 581 393,00
1,7%
7 580 967,00
-0,0%
Współczynnik wypłacalności 19,90 20,40
2,5%
22,50
10,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 57,06 58,02
1,7%
58,02
-0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,68 0,88
28,6%
-0,44
---