info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 01:57
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 355 289,00 352 834,00
-0,7%
285 109,00
-19,2%
Przychody z tytułu prowizji 157 196,00 161 823,00
2,9%
145 147,00
-10,3%
Wynik na działalności bankowej 273 865,00 159 941,00
-41,6%
290 775,00
81,8%
Zysk (strata) brutto 225 146,00 34 638,00
-84,6%
132 843,00
283,5%
Zysk (strata) netto 173 833,00 26 359,00
-84,8%
89 304,00
238,8%
Amortyzacja 86 499,00 0,00
---
54 025,00
---
Aktywa 51 978 543,00 62 278 491,00
19,8%
60 892 888,00
-2,2%
Kapitał własny 7 074 655,00 7 145 768,00
1,0%
7 455 255,00
4,3%
Współczynnik wypłacalności 17,20 17,00
-1,2%
19,90
17,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 54,15 54,69
1,0%
57,06
4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,33 0,20
-84,8%
0,68
238,1%