info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 17:15
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 352 557,00 285 062,00
-19,1%
225 048,00
-21,1%
Przychody z tytułu prowizji 150 422,00 134 147,00
-10,8%
144 726,00
7,9%
Wynik na działalności bankowej 155 797,00 289 881,00
86,1%
172 259,00
-40,6%
Zysk (strata) brutto 30 842,00 131 294,00
325,7%
161 520,00
23,0%
Zysk (strata) netto 23 440,00 88 434,00
277,3%
111 448,00
26,0%
Amortyzacja 0,00 53 675,00
---
0,00
---
Aktywa 62 192 943,00 60 776 629,00
-2,3%
60 013 320,00
-1,3%
Kapitał własny 7 091 572,00 7 400 277,00
4,4%
7 523 129,00
1,7%
Współczynnik wypłacalności 16,70 19,60
17,4%
20,10
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 54,28 56,64
4,4%
57,58
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,68
278,2%
0,85
26,0%