info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 08:13
kontakt
HANDLOWY
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 642 219,00 644 964,00
0,4%
689 762,00
6,9%
637 943,00
-7,5%
Przychody z tytułu prowizji 332 082,00 323 199,00
-2,7%
332 198,00
2,8%
306 970,00
-7,6%
Wynik na działalności bankowej 368 713,00 502 152,00
36,2%
463 372,00
-7,7%
450 716,00
-2,7%
Zysk (strata) brutto 276 070,00 427 063,00
54,7%
273 186,00
-36,0%
167 481,00
-38,7%
Zysk (strata) netto 200 639,00 328 212,00
63,6%
192 626,00
-41,3%
115 663,00
-40,0%
Amortyzacja 35 479,00 37 361,00
5,3%
42 580,00
14,0%
54 025,00
26,9%
Aktywa 44 592 483,00 44 101 210,00
-1,1%
51 477 163,00
16,7%
60 892 888,00
18,3%
Kapitał własny 6 482 825,00 6 692 523,00
3,2%
6 776 298,00
1,3%
7 455 255,00
10,0%
Współczynnik wypłacalności 17,70 17,10
-3,4%
16,60
-2,9%
19,90
19,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,62 51,22
3,2%
51,86
1,3%
57,06
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,54 2,51
63,5%
1,47
-41,3%
0,88
-40,0%