info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.24, godz. 15:23
kontakt
HANDLOWY
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 641 594,00 644 466,00
0,4%
689 312,00
7,0%
637 619,00
-7,5%
Przychody z tytułu prowizji 299 886,00 304 299,00
1,5%
314 710,00
3,4%
284 569,00
-9,6%
Wynik na działalności bankowej 402 225,00 529 338,00
31,6%
463 879,00
-12,4%
445 678,00
-3,9%
Zysk (strata) brutto 286 710,00 440 891,00
53,8%
271 802,00
-38,4%
162 136,00
-40,3%
Zysk (strata) netto 213 930,00 342 497,00
60,1%
191 545,00
-44,1%
111 874,00
-41,6%
Amortyzacja 35 166,00 37 050,00
5,4%
42 196,00
13,9%
53 675,00
27,2%
Aktywa 44 396 062,00 43 904 775,00
-1,1%
51 171 020,00
16,6%
60 776 629,00
18,8%
Kapitał własny 6 430 109,00 6 642 569,00
3,3%
6 725 576,00
1,2%
7 400 277,00
10,0%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
16,30
---
19,60
20,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 49,21 50,84
3,3%
51,47
1,2%
56,64
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,64 2,62
60,1%
1,47
-44,1%
0,86
-41,6%