info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 04:15
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody z tytułu odsetek 225 048,00 255 811,00
13,7%
200 608,00
-21,6%
Przychody z tytułu prowizji 144 726,00 161 293,00
11,4%
162 678,00
0,9%
Wynik na działalności bankowej 172 259,00 256 677,00
49,0%
555 118,00
116,3%
Zysk (strata) brutto 161 520,00 -24 950,00
---
512 470,00
---
Zysk (strata) netto 111 448,00 -65 237,00
---
376 153,00
---
Amortyzacja 0,00 105 882,00
---
0,00
---
Aktywa 60 013 320,00 60 632 397,00
1,0%
58 529 100,00
-3,5%
Kapitał własny 7 523 129,00 7 515 205,00
-0,1%
7 525 671,00
0,1%
Współczynnik wypłacalności 20,10 22,20
10,4%
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 57,58 57,52
-0,1%
57,60
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,85 -0,50
---
2,88
---