info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 16:44
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 355 094,00 352 557,00
-0,7%
285 062,00
-19,1%
Przychody z tytułu prowizji 149 738,00 150 422,00
0,5%
134 147,00
-10,8%
Wynik na działalności bankowej 273 323,00 155 797,00
-43,0%
289 881,00
86,1%
Zysk (strata) brutto 225 149,00 30 842,00
-86,3%
131 294,00
325,7%
Zysk (strata) netto 173 941,00 23 440,00
-86,5%
88 434,00
277,3%
Amortyzacja 85 793,00 0,00
---
53 675,00
---
Aktywa 51 897 712,00 62 192 943,00
19,8%
60 776 629,00
-2,3%
Kapitał własny 7 023 703,00 7 091 572,00
1,0%
7 400 277,00
4,4%
Współczynnik wypłacalności 17,00 16,70
-1,8%
19,60
17,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,76 54,28
1,0%
56,64
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,33 0,18
-86,6%
0,68
278,2%