info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:21
kontakt
BVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 777,00 1 082,00
39,3%
669,00
-38,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -157,00 142,00
---
-169,00
---
Zysk (strata) brutto -216,00 54,00
---
-292,00
---
Zysk (strata) netto -215,00 4,00
---
-146,00
---
Amortyzacja 16,00 16,00
0,0%
16,00
0,0%
Aktywa 28 462,00 28 514,00
0,2%
29 322,00
2,8%
Kapitał własny 3 303,00 3 308,00
0,2%
3 162,00
-4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,30
0,3%
0,29
-4,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
-0,01
---