info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 17:40
kontakt
BVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 282,00 1 091,00
-14,9%
777,00
-28,8%
1 082,00
39,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 751,00 141,00
-81,2%
-157,00
---
142,00
---
Zysk (strata) brutto 602,00 6,00
-99,0%
-216,00
---
54,00
---
Zysk (strata) netto 420,00 5,00
-98,8%
-215,00
---
4,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
16,00
---
16,00
0,0%
Aktywa 28 919,00 27 768,00
-4,0%
28 462,00
2,5%
28 514,00
0,2%
Kapitał własny 3 513,00 3 518,00
0,1%
3 303,00
-6,1%
3 308,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
0,3%
0,30
-6,3%
0,30
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,00
---
-0,02
---
0,00
---