info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 18:32
kontakt
BVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 961,00 1 909,00
-51,8%
1 282,00
-32,8%
1 091,00
-14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 528,00 228,00
-85,1%
751,00
229,4%
141,00
-81,2%
Zysk (strata) brutto 1 296,00 47,00
-96,4%
602,00
1 180,9%
6,00
-99,0%
Zysk (strata) netto 1 029,00 -36,00
---
420,00
---
5,00
-98,8%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 46 592,00 44 891,00
-3,7%
28 919,00
-35,6%
27 768,00
-4,0%
Kapitał własny 3 001,00 2 965,00
-1,2%
3 513,00
18,5%
3 518,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,27 0,27
-1,1%
0,32
18,3%
0,32
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,00
---
0,04
---
0,00
---