info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 03:43
kontakt
BVT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 082,00 669,00
-38,2%
723,00
8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 142,00 -169,00
---
-179,00
---
Zysk (strata) brutto 54,00 -292,00
---
-277,00
---
Zysk (strata) netto 4,00 -146,00
---
-216,00
---
Amortyzacja 16,00 16,00
0,0%
16,00
0,0%
Aktywa 28 514,00 27 730,00
-2,7%
28 392,00
2,4%
Kapitał własny 3 308,00 2 106,00
-36,3%
2 554,00
21,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,19
-36,5%
0,23
21,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,01
---
-0,02
---