info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 21:38
kontakt
JRHOLDING
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 237,00 167,00
-29,5%
59,00
-64,7%
65,00
10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -492,00 -455,00
---
-535,00
---
-545,00
---
Zysk (strata) brutto 11 496,00 -1 591,00
---
1 418,00
---
165 154,00
11 547,0%
Zysk (strata) netto 9 307,00 -1 489,00
---
427,00
---
133 890,00
31 256,0%
Amortyzacja 1,00 8,00
700,0%
2,00
-75,0%
2,00
0,0%
Aktywa 42 485,00 42 874,00
0,9%
37 127,00
-13,4%
202 615,00
445,7%
Kapitał własny 33 796,00 32 977,00
-2,4%
33 417,00
1,3%
167 307,00
400,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,87 0,85
-2,4%
0,86
1,3%
4,29
400,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 -0,04
---
0,01
---
3,43
31 109,1%