info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.18, godz. 10:17
kontakt
FERRUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 99 227,00 115 355,00
16,3%
160 148,00
38,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 857,00 -2 078,00
---
7 272,00
---
Zysk (strata) brutto -4 365,00 -6 071,00
---
1 911,00
---
Zysk (strata) netto -4 471,00 -6 656,00
---
1 911,00
---
Amortyzacja 2 461,00 2 459,00
-0,1%
2 537,00
3,2%
Aktywa 338 071,00 404 370,00
19,6%
405 553,00
0,3%
Kapitał własny 83 939,00 76 953,00
-8,3%
78 865,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,45 1,33
-8,3%
1,36
2,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,12
---
0,03
---