info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 02:10
kontakt
FERRUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 116 070,00 99 227,00
-14,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 004,00 -1 857,00
---
Zysk (strata) brutto 1 852,00 -4 365,00
---
Zysk (strata) netto 1 795,00 -4 471,00
---
Amortyzacja 2 418,00 2 461,00
1,8%
Aktywa 322 812,00 338 071,00
4,7%
Kapitał własny 88 409,00 83 939,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,53 1,45
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,08
---