info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.24, godz. 21:14
kontakt
GEOTRANS
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 218,00 12 081,00
67,4%
23 775,00
96,8%
13 124,00
-44,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 334,00 3 366,00
152,3%
11 180,00
232,1%
1 447,00
-87,1%
Zysk (strata) brutto 1 228,00 3 292,00
168,1%
11 132,00
238,2%
1 383,00
-87,6%
Zysk (strata) netto 988,00 2 638,00
167,0%
9 002,00
241,2%
1 269,00
-85,9%
Amortyzacja 0,00 79,00
---
104,00
31,6%
142,00
36,5%
Aktywa 7 135,00 8 853,00
24,1%
17 957,00
102,8%
21 865,00
21,8%
Kapitał własny 4 724,00 5 586,00
18,2%
15 000,00
168,5%
20 075,00
33,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,94 1,12
18,2%
3,00
168,6%
4,02
33,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,53
166,7%
1,80
240,9%
0,25
-85,9%