info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 06:01
kontakt
GEOTRANS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 164,00 7 682,00
24,6%
8 630,00
12,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 988,00 2 944,00
48,1%
2 692,00
-8,6%
Zysk (strata) brutto 1 957,00 2 919,00
49,2%
2 670,00
-8,5%
Zysk (strata) netto 1 566,00 2 279,00
45,5%
2 160,00
-5,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 8 853,00 10 203,00
15,2%
13 816,00
35,4%
Kapitał własny 5 586,00 7 865,00
40,8%
10 025,00
27,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,12 1,57
40,8%
2,00
27,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,46
45,7%
0,43
-5,3%