info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.23, godz. 23:55
kontakt
BEDZIN
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 003,00 2 775,00
-7,6%
2 775,00
0,0%
1 775,00
-36,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 330,00 1 324,00
-0,5%
1 324,00
0,0%
3 426,00
158,8%
Zysk (strata) brutto 854,00 -48 182,00
---
-48 182,00
---
-32 050,00
---
Zysk (strata) netto 118,00 -48 596,00
---
-48 596,00
---
-32 343,00
---
Amortyzacja 22,00 7,00
-68,2%
7,00
0,0%
1,00
-85,7%
Aktywa 153 932,00 87 416,00
-43,2%
87 416,00
0,0%
35 199,00
-59,7%
Kapitał własny 92 670,00 44 074,00
-52,4%
44 074,00
0,0%
11 731,00
-73,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,43 14,00
-52,4%
14,00
0,0%
3,72
-73,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -15,43
---
-15,43
---
-10,27
---