info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 05:36
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 698,00 688,00
-1,4%
725,00
5,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 428,00 253,00
-40,9%
704,00
178,3%
Zysk (strata) brutto -264,00 5 188,00
---
486,00
-90,6%
Zysk (strata) netto -214,00 5 021,00
---
504,00
-90,0%
Amortyzacja 6,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 153 549,00 143 044,00
-6,8%
142 117,00
-0,6%
Kapitał własny 92 456,00 97 477,00
5,4%
97 671,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,36 30,95
5,4%
31,02
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 1,59
---
0,16
-90,0%