info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.16, godz. 10:35
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 565,00 698,00
23,5%
688,00
-1,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 83,00 428,00
415,7%
253,00
-40,9%
Zysk (strata) brutto 170,00 -264,00
---
5 188,00
---
Zysk (strata) netto -508,00 -214,00
---
5 021,00
---
Amortyzacja 5,00 6,00
20,0%
0,00
---
Aktywa 153 932,00 153 549,00
-0,2%
143 044,00
-6,8%
Kapitał własny 92 670,00 92 456,00
-0,2%
97 477,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,43 29,36
-0,2%
30,95
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,16 -0,07
---
1,59
---