info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 07:28
kontakt
BEDZIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 725,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 704,00
Zysk (strata) brutto 486,00
Zysk (strata) netto 504,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 142 117,00
Kapitał własny 97 671,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 31,02
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16