info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 14:20
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 176 394,00 223 759,00
26,9%
116 069,00
-48,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 067,00 49 974,00
42,5%
14 265,00
-71,5%
Zysk (strata) brutto 35 378,00 59 602,00
68,5%
13 805,00
-76,8%
Zysk (strata) netto 28 344,00 50 517,00
78,2%
11 147,00
-77,9%
Amortyzacja 364,00 515,00
41,5%
455,00
-11,7%
Aktywa 1 883 504,00 2 105 609,00
11,8%
2 302 548,00
9,4%
Kapitał własny 850 639,00 901 156,00
5,9%
729 090,00
-19,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,97 23,28
5,9%
18,83
-19,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,73 1,30
78,3%
0,29
-77,9%