info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 07:46
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 269 063,00 214 738,00
-20,2%
388 034,00
80,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 774,00 39 191,00
23,3%
61 766,00
57,6%
Zysk (strata) brutto 30 558,00 36 260,00
18,7%
87 053,00
140,1%
Zysk (strata) netto 24 635,00 29 436,00
19,5%
76 108,00
158,6%
Amortyzacja 445,00 590,00
32,6%
586,00
-0,7%
Aktywa 2 680 263,00 2 905 186,00
8,4%
2 766 968,00
-4,8%
Kapitał własny 819 540,00 848 873,00
3,6%
924 981,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,17 21,93
3,6%
23,89
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,76
19,5%
1,97
158,7%