info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.27, godz. 08:46
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 185 104,00 269 063,00
45,4%
214 738,00
-20,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 409,00 31 774,00
55,7%
39 191,00
23,3%
Zysk (strata) brutto 19 155,00 30 558,00
59,5%
36 260,00
18,7%
Zysk (strata) netto 15 520,00 24 635,00
58,7%
29 436,00
19,5%
Amortyzacja 627,00 445,00
-29,0%
590,00
32,6%
Aktywa 2 566 512,00 2 680 263,00
4,4%
2 905 186,00
8,4%
Kapitał własny 794 905,00 819 540,00
3,1%
848 873,00
3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,53 21,17
3,1%
21,93
3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,40 0,64
58,6%
0,76
19,5%