info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 05:17
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 70 280,00 301 310,00
328,7%
185 104,00
-38,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 886,00 48 026,00
245,9%
20 409,00
-57,5%
Zysk (strata) brutto 14 195,00 48 181,00
239,4%
19 155,00
-60,2%
Zysk (strata) netto 11 461,00 38 848,00
239,0%
15 520,00
-60,0%
Amortyzacja 485,00 965,00
99,0%
627,00
-35,0%
Aktywa 2 504 022,00 2 385 573,00
-4,7%
2 566 512,00
7,6%
Kapitał własny 740 551,00 779 385,00
5,2%
794 905,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,13 20,13
5,2%
20,53
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 1,00
238,9%
0,40
-60,0%