info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.03, godz. 23:01
kontakt
ATAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 116 069,00 70 280,00
-39,4%
301 310,00
328,7%
185 104,00
-38,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 265,00 13 886,00
-2,7%
48 026,00
245,9%
20 409,00
-57,5%
Zysk (strata) brutto 13 805,00 14 195,00
2,8%
48 181,00
239,4%
19 155,00
-60,2%
Zysk (strata) netto 11 147,00 11 461,00
2,8%
38 848,00
239,0%
15 520,00
-60,0%
Amortyzacja 455,00 485,00
6,6%
965,00
99,0%
627,00
-35,0%
Aktywa 2 302 548,00 2 504 022,00
8,8%
2 385 573,00
-4,7%
2 566 512,00
7,6%
Kapitał własny 729 090,00 740 551,00
1,6%
779 385,00
5,2%
794 905,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,83 19,13
1,6%
20,13
5,2%
20,53
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,30
2,8%
1,00
238,9%
0,40
-60,0%