info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.18, godz. 03:22
kontakt
PLATYNINW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
1 375,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -870,00 77,00
---
495,00
542,9%
Zysk (strata) brutto -870,00 76,00
---
495,00
551,3%
Zysk (strata) netto -871,00 76,00
---
495,00
551,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 142,00 1 023,00
-10,4%
339,00
-66,9%
Kapitał własny 914,00 990,00
8,3%
268,00
-72,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,14
8,5%
0,06
-56,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,01
---
0,11
927,3%