info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 07:02
kontakt
ELZAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47 135,00 34 484,00
-26,8%
18 870,00
-45,3%
25 717,00
36,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 440,00 2 547,00
-65,8%
25,00
-99,0%
690,00
2 660,0%
Zysk (strata) brutto 5 537,00 3 284,00
-40,7%
-1 220,00
---
818,00
---
Zysk (strata) netto 4 037,00 2 656,00
-34,2%
-1 271,00
---
705,00
---
Amortyzacja 1 756,00 1 696,00
-3,4%
1 707,00
0,6%
1 630,00
-4,5%
Aktywa 209 163,00 208 752,00
-0,2%
197 094,00
-5,6%
204 603,00
3,8%
Kapitał własny 96 992,00 99 648,00
2,7%
98 377,00
-1,3%
99 082,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,01 6,18
2,7%
6,10
-1,3%
6,14
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,16
-34,0%
-0,08
---
0,04
---