info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 15:55
kontakt
ELZAB
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 484,00 18 870,00
-45,3%
25 717,00
36,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 547,00 25,00
-99,0%
690,00
2 660,0%
Zysk (strata) brutto 3 284,00 -1 220,00
---
818,00
---
Zysk (strata) netto 2 656,00 -1 271,00
---
705,00
---
Amortyzacja 1 696,00 1 707,00
0,6%
1 630,00
-4,5%
Aktywa 208 752,00 197 094,00
-5,6%
204 603,00
3,8%
Kapitał własny 99 648,00 98 377,00
-1,3%
99 082,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,18 6,10
-1,3%
6,14
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 -0,08
---
0,04
---