info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 10:15
kontakt
ROPCZYCE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 79 442,00 66 935,00
-15,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 686,00 3 047,00
-54,4%
Zysk (strata) brutto 4 063,00 5 083,00
25,1%
Zysk (strata) netto 3 433,00 3 919,00
14,2%
Amortyzacja 3 302,00 3 275,00
-0,8%
Aktywa 457 106,00 435 643,00
-4,7%
Kapitał własny 270 251,00 274 170,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 43,17 43,80
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,63
14,2%