info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 10:58
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 30,00 67,00
123,3%
46,00
-31,3%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5,00 57,00
---
-16,00
---
-67,00
---
Zysk (strata) brutto -47,00 414,00
---
6,00
-98,6%
149,00
2 383,3%
Zysk (strata) netto -47,00 414,00
---
6,00
-98,6%
149,00
2 383,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 321,00 5 758,00
8,2%
5 865,00
1,9%
5 928,00
1,1%
Kapitał własny 5 270,00 5 684,00
7,9%
5 697,00
0,2%
5 845,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,59 0,64
7,9%
0,64
0,2%
0,66
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,05
---
0,00
-97,9%
0,02
1 600,0%