info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:49
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 84,00 607,00
622,6%
363,00
-40,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6,00 511,00
8 416,7%
58,00
-88,6%
Zysk (strata) brutto 79,00 558,00
606,3%
405,00
-27,4%
Zysk (strata) netto 79,00 558,00
606,3%
405,00
-27,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 052,00 6 575,00
8,6%
7 006,00
6,6%
Kapitał własny 5 924,00 6 482,00
9,4%
6 888,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,67 0,73
9,5%
0,78
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,06
600,0%
0,05
-27,0%