info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 04:11
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3,00 30,00
900,0%
67,00
123,3%
46,00
-31,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -40,00 -5,00
---
57,00
---
-16,00
---
Zysk (strata) brutto -58,00 -47,00
---
414,00
---
6,00
-98,6%
Zysk (strata) netto -58,00 -47,00
---
414,00
---
6,00
-98,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 401,00 5 321,00
-1,5%
5 758,00
8,2%
5 915,00
2,7%
Kapitał własny 5 317,00 5 270,00
-0,9%
5 684,00
7,9%
5 709,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,60 0,59
-0,8%
0,64
7,9%
0,64
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,05
---
0,00
-97,9%