info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 04:08
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 607,00 363,00
-40,2%
775,00
113,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 511,00 58,00
-88,6%
569,00
881,0%
Zysk (strata) brutto 558,00 405,00
-27,4%
642,00
58,5%
Zysk (strata) netto 558,00 405,00
-27,4%
642,00
58,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 6 575,00 6 857,00
4,3%
7 667,00
11,8%
Kapitał własny 6 482,00 6 753,00
4,2%
7 415,00
9,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,76
4,3%
0,83
9,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,05
-27,0%
0,07
56,5%