info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 07:17
kontakt
MOSTALPLC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 041,00 24 030,00
4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 909,00 2 321,00
155,3%
Zysk (strata) brutto 942,00 2 276,00
141,6%
Zysk (strata) netto 1 150,00 3 169,00
175,6%
Amortyzacja 461,00 506,00
9,8%
Aktywa 76 009,00 88 953,00
17,0%
Kapitał własny 22 588,00 25 757,00
14,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,29 12,88
14,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,58 1,58
175,7%