info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.26, godz. 15:55
kontakt
MOSTALPLC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 030,00 30 413,00
26,6%
29 909,00
-1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 321,00 1 540,00
-33,6%
2 415,00
56,8%
Zysk (strata) brutto 2 276,00 1 497,00
-34,2%
2 343,00
56,5%
Zysk (strata) netto 3 169,00 -867,00
---
1 272,00
---
Amortyzacja 506,00 708,00
39,9%
549,00
-22,5%
Aktywa 88 953,00 90 907,00
2,2%
92 731,00
2,0%
Kapitał własny 25 757,00 24 890,00
-3,4%
26 163,00
5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,88 12,44
-3,4%
13,08
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,58 -0,43
---
0,64
---