info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 09:27
kontakt
MOSTALPLC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 27 726,00 22 317,00
-19,5%
31 439,00
40,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 260,00 697,00
-69,2%
1 607,00
130,6%
Zysk (strata) brutto 2 084,00 598,00
-71,3%
1 449,00
142,3%
Zysk (strata) netto 1 993,00 685,00
-65,6%
1 886,00
175,3%
Amortyzacja 368,00 356,00
-3,3%
356,00
0,0%
Aktywa 73 149,00 69 518,00
-5,0%
73 395,00
5,6%
Kapitał własny 17 267,00 17 952,00
4,0%
19 838,00
10,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,63 8,98
4,0%
9,92
10,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,34
-65,6%
0,94
174,9%