info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 04:42
kontakt
INFRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 56,00 120,00
114,3%
148,00
23,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13,00 8,00
-38,5%
54,00
575,0%
Zysk (strata) brutto 9,00 -1,00
---
49,00
---
Zysk (strata) netto 9,00 -7,00
---
49,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 733,00 1 705,00
-1,6%
1 700,00
-0,3%
Kapitał własny 885,00 942,00
6,4%
989,00
5,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,50
6,4%
0,53
5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,03
---