info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.26, godz. 02:09
kontakt
INFRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 209,00 175,00
-16,3%
173,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21,00 15,00
-28,6%
-15,00
---
Zysk (strata) brutto 13,00 2,00
-84,6%
-29,00
---
Zysk (strata) netto 8,00 2,00
-75,0%
-23,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 792,00 1 852,00
3,3%
1 891,00
2,1%
Kapitał własny 1 083,00 1 085,00
0,2%
1 062,00
-2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,58 0,58
0,3%
0,57
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-75,0%
-0,01
---