info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 06:53
kontakt
INFRA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 219,00 209,00
-4,6%
175,00
-16,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 32,00 21,00
-34,4%
15,00
-28,6%
Zysk (strata) brutto 26,00 13,00
-50,0%
2,00
-84,6%
Zysk (strata) netto 21,00 8,00
-61,9%
2,00
-75,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 714,00 1 792,00
4,6%
1 852,00
3,3%
Kapitał własny 1 074,00 1 083,00
0,8%
1 085,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,58
0,7%
0,58
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-63,6%
0,00
-75,0%