info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.12, godz. 05:06
kontakt
SOHODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 868,00 38,00
-95,6%
564,00
1 384,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 752,00 -1 871,00
---
-2 903,00
---
Zysk (strata) brutto 4 798,00 4 074,00
-15,1%
5 073,00
24,5%
Zysk (strata) netto 3 065,00 2 615,00
-14,7%
3 393,00
29,8%
Amortyzacja 78,00 20,00
-74,4%
39,00
95,0%
Aktywa 143 791,00 150 820,00
4,9%
139 553,00
-7,5%
Kapitał własny 50 725,00 53 340,00
5,2%
35 463,00
-33,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,51 1,58
5,1%
1,05
-33,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,08
-14,3%
0,10
29,5%