info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 14:31
kontakt
SOHODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 300,00 868,00
189,3%
38,00
-95,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 114,00 -1 752,00
---
-1 871,00
---
Zysk (strata) brutto -24 360,00 4 798,00
---
4 074,00
-15,1%
Zysk (strata) netto -25 686,00 3 065,00
---
2 615,00
-14,7%
Amortyzacja 14,00 78,00
457,1%
20,00
-74,4%
Aktywa 138 378,00 143 791,00
3,9%
150 820,00
4,9%
Kapitał własny 47 661,00 50 725,00
6,4%
53 340,00
5,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,16 1,51
29,7%
1,58
5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,63 0,09
---
0,08
-14,3%