info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.22, godz. 01:52
kontakt
SOHODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 363,00 71,00
-80,4%
74,00
4,2%
61,00
-17,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 932,00 -1 113,00
---
-849,00
---
-565,00
---
Zysk (strata) brutto -2 002,00 -1 213,00
---
-974,00
---
-491,00
---
Zysk (strata) netto -1 992,00 -1 218,00
---
-1 044,00
---
-430,00
---
Amortyzacja 16,00 16,00
0,0%
17,00
6,2%
11,00
-35,3%
Aktywa 78 171,00 30 195,00
-61,4%
29 927,00
-0,9%
29 274,00
-2,2%
Kapitał własny 27 836,00 26 618,00
-4,4%
25 574,00
-3,9%
25 144,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,97
-4,4%
0,93
-3,9%
0,91
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,04
---
-0,04
---
-0,02
---