info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 18:32
kontakt
KANCELWEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 225,00 1 309,00
6,9%
1 260,00
-3,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 335,00 478,00
42,7%
344,00
-28,0%
Zysk (strata) brutto 142,00 198,00
39,4%
145,00
-26,8%
Zysk (strata) netto 142,00 198,00
39,4%
145,00
-26,8%
Amortyzacja 44,00 44,00
0,0%
44,00
0,0%
Aktywa 15 072,00 15 054,00
-0,1%
15 556,00
3,3%
Kapitał własny 4 786,00 4 815,00
0,6%
5 122,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,49
0,6%
0,52
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,02
42,9%
0,02
-25,0%