info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.14, godz. 11:49
kontakt
CTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 87,00 32,00
-63,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -422,00 -102,00
---
Zysk (strata) brutto -445,00 -102,00
---
Zysk (strata) netto -445,00 -102,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 854,00 935,00
9,5%
Kapitał własny -4 060,00 -4 355,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,70 -0,75
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,02
---