info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.25, godz. 19:46
kontakt
CTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 461,00 1 024,00
122,1%
718,00
-29,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -391,00 29,00
---
-264,00
---
Zysk (strata) brutto -706,00 -47,00
---
-302,00
---
Zysk (strata) netto -689,00 -57,00
---
-302,00
---
Amortyzacja 0,00 316,00
---
0,00
---
Aktywa 1 581,00 1 914,00
21,1%
1 581,00
-17,4%
Kapitał własny -2 689,00 -3 312,00
---
-3 615,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,47 -0,57
---
-0,63
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,01
---
-0,05
---