info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.19, godz. 01:45
kontakt
CTE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 32,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -102,00
Zysk (strata) brutto -102,00
Zysk (strata) netto -102,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 935,00
Kapitał własny -4 355,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,75
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02