info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 20:52
kontakt
APATOR
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 841 161,00 883 196,00
5,0%
827 802,00
-6,3%
877 593,00
6,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 67 348,00 62 730,00
-6,9%
91 125,00
45,3%
76 417,00
-16,1%
Zysk (strata) brutto 61 860,00 58 217,00
-5,9%
91 774,00
57,6%
73 884,00
-19,5%
Zysk (strata) netto 56 810,00 42 569,00
-25,1%
67 788,00
59,2%
53 410,00
-21,2%
Amortyzacja 34 778,00 39 284,00
13,0%
41 782,00
6,4%
49 871,00
19,4%
Aktywa 841 684,00 839 482,00
-0,3%
839 190,00
-0,0%
887 836,00
5,8%
Kapitał własny 439 399,00 450 993,00
2,6%
471 391,00
4,5%
486 189,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,27 13,62
2,6%
14,24
4,5%
14,80
3,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,72 1,29
-25,1%
2,05
59,3%
1,62
-20,7%