info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 16:18
kontakt
APATOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 67 475,00 97 471,00
44,5%
108 258,00
11,1%
80 220,00
-25,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 047,00 5 816,00
-35,7%
6 836,00
17,5%
2 468,00
-63,9%
Zysk (strata) brutto 9 430,00 35 412,00
275,5%
9 227,00
-73,9%
2 786,00
-69,8%
Zysk (strata) netto 7 433,00 34 275,00
361,1%
7 788,00
-77,3%
2 293,00
-70,6%
Amortyzacja 4 421,00 4 465,00
1,0%
4 416,00
-1,1%
4 370,00
-1,0%
Aktywa 502 942,00 558 970,00
11,1%
548 251,00
-1,9%
501 329,00
-8,6%
Kapitał własny 362 938,00 396 655,00
9,3%
382 652,00
-3,5%
369 638,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,04 12,07
9,3%
11,64
-3,5%
11,27
-3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,23 1,04
361,5%
0,24
-77,3%
0,07
-70,5%