info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 06:28
kontakt
MENNICASK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 135 536,00 184 702,00
36,3%
201 635,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 644,00 4 101,00
-27,3%
5 894,00
43,7%
Zysk (strata) brutto 6 939,00 3 193,00
-54,0%
5 804,00
81,8%
Zysk (strata) netto 6 887,00 3 141,00
-54,4%
4 519,00
43,9%
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
33,00
0,0%
Aktywa 72 528,00 84 061,00
15,9%
112 290,00
33,6%
Kapitał własny 23 185,00 23 019,00
-0,7%
30 604,00
33,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,29 22,13
-0,7%
29,42
33,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 6,62 3,02
-54,4%
4,34
43,9%