info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 07:27
kontakt
ADIUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 525,00 534,00
1,7%
448,00
-16,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -832,00 -537,00
---
-602,00
---
Zysk (strata) brutto 337,00 -799,00
---
606,00
---
Zysk (strata) netto 516,00 -1 560,00
---
465,00
---
Amortyzacja 7,00 11,00
57,1%
3,00
-72,7%
Aktywa 145 509,00 143 964,00
-1,1%
146 452,00
1,7%
Kapitał własny 130 376,00 128 815,00
-1,2%
129 280,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,06 9,78
-11,6%
9,81
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,12
---
0,04
---