info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 11:05
kontakt
PEPEES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 42 822,00 49 730,00
16,1%
46 219,00
-7,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 210,00 10 597,00
151,7%
10 572,00
-0,2%
Zysk (strata) brutto 4 135,00 10 405,00
151,6%
10 607,00
1,9%
Zysk (strata) netto 3 233,00 8 122,00
151,2%
8 229,00
1,3%
Amortyzacja 2 561,00 2 831,00
10,5%
2 368,00
-16,4%
Aktywa 221 330,00 257 776,00
16,5%
259 531,00
0,7%
Kapitał własny 148 578,00 156 700,00
5,5%
164 929,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,56 1,65
5,4%
1,74
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,08
150,0%
0,09
2,4%