info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.11, godz. 02:48
kontakt
COMECO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 369,00 4 139,00
-35,0%
1 473,00
-64,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 231,00 20,00
-91,3%
14,00
-30,0%
Zysk (strata) brutto 204,00 -31,00
---
119,00
---
Zysk (strata) netto 204,00 -31,00
---
119,00
---
Amortyzacja 25,00 23,00
-8,0%
19,00
-17,4%
Aktywa 8 048,00 6 881,00
-14,5%
6 348,00
-7,7%
Kapitał własny 1 801,00 1 770,00
-1,7%
1 889,00
6,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,14
-2,0%
0,16
6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,00
---
0,01
---