info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.26, godz. 23:06
kontakt
IBSM
Roczne skonsolidowane
 2016-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 046,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 681,00
Zysk (strata) brutto -25 061,00
Zysk (strata) netto -24 085,00
Amortyzacja 7,00
Aktywa 13 638,00
Kapitał własny -16 052,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -45,96
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -68,96