info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 11:24
kontakt
IBSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -66,00 -39,00
---
Zysk (strata) brutto -3 075,00 -787,00
---
Zysk (strata) netto -3 075,00 -787,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
Aktywa 16 727,00 16 746,00
0,1%
Kapitał własny -18 717,00 -19 504,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -53,59 -55,84
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -8,80 -2,25
---