info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.21, godz. 07:39
kontakt
IBSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -39,00 -72,00
---
-10,00
---
Zysk (strata) brutto -787,00 7 934,00
---
-1 800,00
---
Zysk (strata) netto -787,00 7 934,00
---
-1 800,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 16 746,00 21 909,00
30,8%
21 246,00
-3,0%
Kapitał własny -19 504,00 -11 570,00
---
-13 370,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -55,84 -33,13
---
-38,28
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,25 22,72
---
-5,15
---