info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.06, godz. 14:20
kontakt
WIRTUALNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 311,00 -1 311,00
---
-563,00
---
1 791,00
---
Zysk (strata) brutto -3 520,00 -3 520,00
---
-118,00
---
-30 319,00
---
Zysk (strata) netto -3 520,00 -3 520,00
---
-118,00
---
-30 319,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
0,00
---
Aktywa 494 984,00 494 984,00
0,0%
495 950,00
0,2%
467 014,00
-5,8%
Kapitał własny 418 085,00 418 085,00
0,0%
419 244,00
0,3%
385 266,00
-8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,39 14,39
0,0%
14,42
0,2%
13,23
-8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 -0,12
---
-0,00
---
-1,04
---