info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 12:12
kontakt
SUMMALING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 752,00 4 660,00
69,3%
2 715,00
-41,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 395,00 1 540,00
289,9%
-504,00
---
Zysk (strata) brutto 346,00 1 597,00
361,6%
-523,00
---
Zysk (strata) netto 346,00 1 257,00
263,3%
-523,00
---
Amortyzacja 105,00 111,00
5,7%
116,00
4,5%
Aktywa 19 341,00 59 495,00
207,6%
57 468,00
-3,4%
Kapitał własny 9 880,00 49 766,00
403,7%
50 462,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,19 11,05
403,8%
6,68
-39,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,28
262,3%
-0,07
---