info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 22:31
kontakt
IDEABANK
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody z tytułu odsetek 223 677,00 209 385,00
-6,4%
180 290,00
-13,9%
Przychody z tytułu prowizji 36 877,00 29 715,00
-19,4%
16 260,00
-45,3%
Wynik na działalności bankowej 68 787,00 83 433,00
21,3%
82 079,00
-1,6%
Zysk (strata) brutto 10 059,00 1 143,00
-88,6%
-18 833,00
---
Zysk (strata) netto 30 255,00 1 653,00
-94,5%
1 049,00
-36,5%
Amortyzacja 15 035,00 15 833,00
5,3%
14 220,00
-10,2%
Aktywa 17 323 307,00 16 696 662,00
-3,6%
15 654 288,00
-6,2%
Kapitał własny 155 970,00 160 306,00
2,8%
160 633,00
0,2%
Współczynnik wypłacalności 1,46 0,76
-47,9%
0,86
13,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,99 2,04
2,8%
2,05
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 0,02
-94,6%
0,01
-38,1%