info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 09:43
kontakt
IDEABANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 241 302,00 204 427,00
-15,3%
172 866,00
-15,4%
143 695,00
-16,9%
Przychody z tytułu prowizji 20 874,00 17 739,00
-15,0%
16 260,00
-8,3%
15 337,00
-5,7%
Wynik na działalności bankowej 98 017,00 54 868,00
-44,0%
100 735,00
83,6%
55 302,00
-45,1%
Zysk (strata) brutto 6 404,00 -31 535,00
---
-27 895,00
---
2 804,00
---
Zysk (strata) netto 5 498,00 -31 634,00
---
5 688,00
---
1 310,00
-77,0%
Amortyzacja 13 946,00 14 806,00
6,2%
15 206,00
2,7%
10 901,00
-28,3%
Aktywa 17 300 658,00 16 661 127,00
-3,7%
15 706 852,00
-5,7%
15 048 962,00
-4,2%
Kapitał własny 183 665,00 157 496,00
-14,2%
164 121,00
4,2%
164 905,00
0,5%
Współczynnik wypłacalności 3,34 2,54
-24,0%
2,55
0,4%
2,51
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,34 2,01
-14,3%
2,09
4,2%
2,10
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,40
---
0,07
---
0,02
-76,7%