info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.12, godz. 07:13
kontakt
IDEABANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 172 866,00 143 695,00
-16,9%
Przychody z tytułu prowizji 16 260,00 15 337,00
-5,7%
Wynik na działalności bankowej 100 735,00 55 302,00
-45,1%
Zysk (strata) brutto -27 895,00 2 804,00
---
Zysk (strata) netto 5 688,00 1 310,00
-77,0%
Amortyzacja 15 206,00 10 901,00
-28,3%
Aktywa 15 706 852,00 15 048 962,00
-4,2%
Kapitał własny 164 121,00 164 905,00
0,5%
Współczynnik wypłacalności 2,55 2,51
-1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,09 2,10
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,02
-76,7%