info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.19, godz. 21:19
kontakt
IDEABANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 205 051,00 235 150,00
14,7%
280 218,00
19,2%
Przychody z tytułu prowizji -9 867,00 28 114,00
---
27 175,00
-3,3%
Wynik na działalności bankowej -108 791,00 25 008,00
---
180 331,00
621,1%
Zysk (strata) brutto -1 186 795,00 -75 789,00
---
41 035,00
---
Zysk (strata) netto -1 451 669,00 -76 291,00
---
41 046,00
---
Amortyzacja 8 717,00 10 187,00
16,9%
19 281,00
89,3%
Aktywa 21 026 984,00 20 765 501,00
-1,2%
20 655 718,00
-0,5%
Kapitał własny 231 415,00 166 354,00
-28,1%
210 065,00
26,3%
Współczynnik wypłacalności 4,11 3,20
-22,1%
3,48
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,95 2,12
-28,1%
2,68
26,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -18,52 -0,97
---
0,52
---