info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.08, godz. 16:47
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 232 738,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 599,00
Zysk (strata) brutto -2 488,00
Zysk (strata) netto -1 925,00
Amortyzacja 3 087,00
Aktywa 986 644,00
Kapitał własny 275 875,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02