info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.23, godz. 17:39
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 236 523,00 197 103,00
-16,7%
119 464,00
-39,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 874,00 -97 778,00
---
3 785,00
---
Zysk (strata) brutto 11 544,00 -99 696,00
---
208,00
---
Zysk (strata) netto 11 579,00 -99 382,00
---
208,00
---
Amortyzacja 3 040,00 3 248,00
6,8%
2 299,00
-29,2%
Aktywa 861 905,00 782 484,00
-9,2%
747 319,00
-4,5%
Kapitał własny -94 103,00 -192 253,00
---
-192 777,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,74 -1,51
---
-1,51
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 -0,78
---
0,00
---