info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.07, godz. 16:32
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 236 901,00 198 833,00
-16,1%
236 523,00
19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 399,00 -196 779,00
---
9 874,00
---
Zysk (strata) brutto 6 192,00 -202 619,00
---
11 544,00
---
Zysk (strata) netto 6 071,00 -215 791,00
---
11 579,00
---
Amortyzacja 2 970,00 3 232,00
8,8%
3 040,00
-5,9%
Aktywa 937 263,00 851 401,00
-9,2%
861 905,00
1,2%
Kapitał własny 110 082,00 -105 935,00
---
-94 103,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,86 -0,83
---
-0,74
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -1,69
---
0,09
---