info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 07:11
kontakt
RAFAKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 198 833,00 236 523,00
19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -196 779,00 9 874,00
---
Zysk (strata) brutto -202 619,00 11 544,00
---
Zysk (strata) netto -215 791,00 11 579,00
---
Amortyzacja 3 232,00 3 040,00
-5,9%
Aktywa 851 401,00 861 905,00
1,2%
Kapitał własny -105 935,00 -94 103,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,83 -0,74
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,69 0,09
---