info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 14:49
kontakt
CORELENS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 532,00 339,00
-36,3%
183,00
-46,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36,00 -80,00
---
-57,00
---
Zysk (strata) brutto -41,00 -86,00
---
-65,00
---
Zysk (strata) netto -41,00 -86,00
---
-65,00
---
Amortyzacja 53,00 38,00
-28,3%
16,00
-57,9%
Aktywa 1 237,00 1 274,00
3,0%
1 187,00
-6,8%
Kapitał własny 500,00 446,00
-10,8%
349,00
-21,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,13
-11,1%
0,10
-21,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,02
---