info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.28, godz. 05:47
kontakt
INFOSCAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 48,00 221,00
360,4%
10,00
-95,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -491,00 -1 896,00
---
-287,00
---
Zysk (strata) brutto -501,00 -1 912,00
---
-306,00
---
Zysk (strata) netto -501,00 -1 912,00
---
-306,00
---
Amortyzacja 3,00 3,00
0,0%
3,00
0,0%
Aktywa 4 286,00 3 347,00
-21,9%
3 338,00
-0,3%
Kapitał własny 1 254,00 353,00
-71,9%
1 229,00
248,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,05
-71,6%
0,13
189,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,25
---
-0,03
---