info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 00:37
kontakt
PEMANAGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 217,00 4 590,00
-26,2%
4 438,00
-3,3%
Zysk (strata) brutto 4 228,00 3 085,00
-27,0%
3 067,00
-0,6%
Zysk (strata) netto 2 951,00 1 895,00
-35,8%
1 792,00
-5,4%
Amortyzacja 49,00 48,00
-2,0%
327,00
581,2%
Aktywa 314 133,00 223 775,00
-28,8%
232 657,00
4,0%
Kapitał własny 120 067,00 122 115,00
1,7%
123 989,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 35,07 35,67
1,7%
36,21
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,86 0,55
-35,8%
0,52
-5,4%