info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 18:19
kontakt
PEMANAGER
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 438,00 4 852,00
9,3%
458,00
-90,6%
Zysk (strata) brutto 3 067,00 3 471,00
13,2%
-973,00
---
Zysk (strata) netto 1 792,00 3 106,00
73,3%
-1 033,00
---
Amortyzacja 327,00 327,00
0,0%
334,00
2,1%
Aktywa 232 657,00 238 471,00
2,5%
240 792,00
1,0%
Kapitał własny 123 989,00 127 176,00
2,6%
126 230,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 36,21 37,14
2,6%
36,87
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,52 0,91
73,4%
-0,30
---