info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 21:54
kontakt
BIOPLANET
Roczne nieskonsolidowane
 2015-12-312016-12-312017-12-312018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 86 071,00 113 470,00
31,8%
123 293,00
8,7%
128 441,00
4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 855,00 1 979,00
-30,7%
1 338,00
-32,4%
1 164,00
-13,0%
Zysk (strata) brutto 2 545,00 1 057,00
-58,5%
1 261,00
19,3%
173,00
-86,3%
Zysk (strata) netto 2 002,00 792,00
-60,4%
1 016,00
28,3%
83,00
-91,8%
Amortyzacja 640,00 1 017,00
58,9%
1 188,00
16,8%
1 238,00
4,2%
Aktywa 39 240,00 43 539,00
11,0%
47 194,00
8,4%
46 255,00
-2,0%
Kapitał własny 8 972,00 9 764,00
8,8%
10 780,00
10,4%
10 863,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,20 3,49
8,8%
3,85
10,4%
3,88
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,72 0,28
-60,4%
0,36
28,3%
0,03
-91,7%