info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.05, godz. 05:38
kontakt
BIOPLANET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 44 489,00 53 996,00
21,4%
58 949,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 024,00 889,00
-13,2%
3 912,00
340,0%
Zysk (strata) brutto 870,00 659,00
-24,3%
3 613,00
448,3%
Zysk (strata) netto 508,00 845,00
66,3%
2 863,00
238,8%
Amortyzacja 321,00 320,00
-0,3%
336,00
5,0%
Aktywa 63 586,00 67 269,00
5,8%
79 323,00
17,9%
Kapitał własny 15 841,00 16 686,00
5,3%
19 549,00
17,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,66 5,96
5,3%
6,98
17,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,30
66,9%
1,02
238,7%