info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.20, godz. 03:07
kontakt
ARRINERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -45,00 -8 922,00
---
Zysk (strata) brutto -45,00 -8 922,00
---
Zysk (strata) netto -45,00 -8 922,00
---
Amortyzacja 2,00 0,00
---
Aktywa 20 776,00 11 519,00
-44,6%
Kapitał własny 13 832,00 4 910,00
-64,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,66 0,94
-64,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -1,72
---