info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 21:26
kontakt
ARRINERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 99,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42,00 -45,00
---
-8 922,00
---
Zysk (strata) brutto 42,00 -45,00
---
-8 922,00
---
Zysk (strata) netto 42,00 -45,00
---
-8 922,00
---
Amortyzacja 1,00 2,00
100,0%
0,00
---
Aktywa 20 734,00 20 776,00
0,2%
11 519,00
-44,6%
Kapitał własny 13 877,00 13 832,00
-0,3%
4 910,00
-64,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,67 2,66
-0,3%
0,94
-64,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,01
---
-1,72
---