info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.26, godz. 17:36
kontakt
ARRINERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 922,00
Zysk (strata) brutto -8 922,00
Zysk (strata) netto -8 922,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 11 519,00
Kapitał własny 4 910,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,94
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,72