info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 10:29
kontakt
EMTASIA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 22,00 38,00
72,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -255,00 -253,00
---
Zysk (strata) brutto 1 696,00 -1 416,00
---
Zysk (strata) netto 1 696,00 -1 346,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 26 799,00 5 879,00
-78,1%
Kapitał własny 26 020,00 5 595,00
-78,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,33 0,93
-78,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,28 -0,22
---