info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 00:42
kontakt
CFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 418,00 403,00
-3,6%
479,00
18,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14,00 -197,00
---
-188,00
---
Zysk (strata) brutto -65,00 -1 276,00
---
-422,00
---
Zysk (strata) netto -65,00 -1 040,00
---
-422,00
---
Amortyzacja 65,00 44,00
-32,3%
43,00
-2,3%
Aktywa 893 588,00 912 878,00
2,2%
912 565,00
-0,0%
Kapitał własny 877 321,00 876 281,00
-0,1%
875 859,00
-0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,32
0,0%
0,32
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---