info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.24, godz. 12:26
kontakt
EVEREST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1,00
---
1,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -38,00 128,00
---
845,00
560,2%
Zysk (strata) brutto -48,00 130,00
---
847,00
551,5%
Zysk (strata) netto -45,00 131,00
---
833,00
535,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 658,00 441,00
-33,0%
1 061,00
140,6%
Kapitał własny -1 358,00 -1 227,00
---
-394,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,05
---
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,01
---
0,04
500,0%