info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.10, godz. 06:50
kontakt
EVEREST
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -59,00 -38,00
---
Zysk (strata) brutto -68,00 -48,00
---
Zysk (strata) netto -73,00 -45,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 650,00 658,00
1,2%
Kapitał własny -1 313,00 -1 358,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---