info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.17, godz. 06:44
kontakt
DEKPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 144 811,00 282 042,00
94,8%
45 457,00
-83,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 924,00 18 345,00
105,6%
2 475,00
-86,5%
Zysk (strata) brutto 3 805,00 11 091,00
191,5%
697,00
-93,7%
Zysk (strata) netto 3 098,00 8 752,00
182,5%
565,00
-93,5%
Amortyzacja 1 479,00 1 471,00
-0,5%
472,00
-67,9%
Aktywa 717 633,00 792 996,00
10,5%
526 834,00
-33,6%
Kapitał własny 252 490,00 257 624,00
2,0%
261 807,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 30,19 30,81
2,0%
31,31
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,37 1,05
183,0%
0,07
-93,5%