info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.18, godz. 02:32
kontakt
DEKPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 205 756,00 144 811,00
-29,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 784,00 8 924,00
54,3%
Zysk (strata) brutto 5 559,00 3 805,00
-31,6%
Zysk (strata) netto 4 486,00 3 098,00
-30,9%
Amortyzacja 1 820,00 1 479,00
-18,7%
Aktywa 763 200,00 717 633,00
-6,0%
Kapitał własny 249 392,00 252 490,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,82 30,19
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,37
-31,0%