info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 17:03
kontakt
DEKPOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 246 412,00 198 093,00
-19,6%
176 118,00
-11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 447,00 10 028,00
-39,0%
4 323,00
-56,9%
Zysk (strata) brutto 16 231,00 9 340,00
-42,5%
-6 478,00
---
Zysk (strata) netto 13 680,00 6 882,00
-49,7%
-4 623,00
---
Amortyzacja 2 541,00 2 218,00
-12,7%
2 506,00
13,0%
Aktywa 917 924,00 850 257,00
-7,4%
775 316,00
-8,8%
Kapitał własny 236 311,00 243 193,00
2,9%
238 570,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,26 29,08
2,9%
28,53
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,64 0,82
-49,7%
-0,55
---